Polub nas

Historia powstania:


Idea powstania Stowarzyszenia wyszła z chęci renowacji budynku dawnej hydroforni w naszej wsi, którą po objęciu przeze mnie stanowiska sołtysa postanowiłam się zająć.


Po spotkaniu z Panią wójt Ewą Nowogrodzką otrzymałam informację o możliwości sięgnięcia po środki Unijne. Już 28.04.2009 r. zwołaliśmy zebranie założycielskie i powstało Stowarzyszenie.


Mieszkańców i Sympatyków wsi Rakowiec, natomiast 18.07.2009 wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku . Wniosek ten dotyczył dofinansowania modernizacji budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarnych w Rakowcu.


Otwarcie sali odbyło się 17.12.2010 roku. Następnie na zorganizowanym przez Nas spotkaniu gościliśmy Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza , senatora Jerzego Czarnobaja oraz Jerzego Kozdronia.